Opleiding

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten - Den Haag, Afd. Middelbare akte, vervolgens afd. Schilderen.

Exposeert regelmatig in binnen- en buitenland

Werk in bezit van particulieren, officiele instanties en musea.

Werkte in opdracht van o.a.

Shell, Nationale Nederlanden, ITT, Biliton, Rijnvis, Bronovo, B en W. Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Haagse Tram Maatschappij (HTM) Gemeente Den Haag, Bouwbedrijf Meyer.

Beschilderde als enige en laatste, in de tachtiger jaren de z.g. Engeltjestram (volksmond) ter ere van de European Festivities en later nog twee trams. E.e.a. veroorzaakte destijds veel commotie in het Haagse.

Voormalig docent aan

Momenteel docent aan

Ontving

 • Bronovo Nebo Prijs 1979
 • Eervolle vermelding Haagse Aquarellisten 1984
 • Eervolle vermelding Haagse Aquarellisten 1987
 • Voorhout Prijs 1986
 • Tweede Voorhout Prijs 1988
 • Publieksprijs Haagse Salon 1994
 • Haagse Kunstkring Waarderings Prijs 1999
 • Jeanne Oosting Prijs 2002
 • Prijs voor de Cover VPRO Gids "De Monarchie" 2009

Mijn werk gaat voornamelijk over de spanningen, de hypes en de hysterie, die de samenleving van vandaag vertoont.
Ik heb tinnitus. Een ongevaarlijk maar buitengewoon hinderlijk verschijnsel.
Altijd lawaai in mijn linker oor. Het wordt eufemistisch oorsuizingen genoemd, maar het klinkt als hoog gegil.
Om die misère te overstemmen, heb ik doorlopend radio of TV aan op mijn atelier.
Altijd praatprogramma’s.
De informatie dringt zich dus de godganselijke dag, in grote verscheidenheid, via de media aan mij op.
Ik vind dat mijn werk dat weerspiegelt.
Uit de geboden gegevens probeer ik een autonoom essentiebeeld te distilleren.
Ik wil dat mijn werk, zonder waardeoordeel, reflecteert wat er om mij heen plaats vindt.
Niet meer dan een beeldregistratie van fenomenen en feitelijkheden.
Soms trekken de voorstellingen onmiddellijk aan mijn geestesoog voorbij en hoef ik die als ’t ware slechts te kopieren, maar vaak worstel ik lang, voor ik de symbiose heb gevonden tussen beeld en concept.
Als dat gebeurd is, is voor mij het kunstwerk klaar.
Het moet dan alleen nog gemaakt worden.

Ik ben niet uit op de onvolprezen "eigen stijl". Per werkstuk kies ik dié formule, die de expressie van het betreffende onderwerp optimaal bevordert.
Desalniettemin draagt mijn werk in de regel een herkenbaar signatuur.
Wanneer iets een manier dreigt te worden, taant automatisch mijn interesse en grijp ik naar nieuwe middelen om het experiment erin te houden.
Parallel hieraan, heeft het "métier" altijd mijn hart gehad, de tijdloze aanpak, l'art pour l'art.
In (portret)opdrachten en in studies gebruik ik de teken - en aquareltechniek, louter voor de lol in het ambacht.

www.pienhazenberg.nl

+31 (0)70 345 09 22

+31 (0)6 26 060 494

Education

Royal Academy of Fine Arts The Hague

Regular exhibitions abroad and in Holland

Work owned by collectors and museums.

Was the last and only to paint the so-called Angela Streetcar in the eighties, to honour the European festivities and later two more trams, causing a lot of commotion in the Hague at the time.

Former teacher at:

 • Academy of fine arts - Vancouver
 • Academy of arts - Arnhem

At present teaching at:

 • De Vrije Academie - The Hague

Honoured:

 • Bronovo Nebo Award 1979
 • Honorary Statement Hague Aquarellists 1984
 • Honorary Statement Hague Aquarellist 1987
 • Voorhout Award 1986
 • Second Voorhout Award 1988
 • Hague Salon Award 1994
 • Haagse Kunstkring Award 1999
 • Jeanne Oosting National Award 2002
 • Award for VPRO Gids Cover design: "De Monarchie" 2009

My work mainly deals with the tensions, hypes and hysteria in today’s society.
I have been diagnosed with tinnitus, a harmless but inconvenient phenomenon.
There is a constant noise in my left ear, called “ear buzzing” but it sounds like high-pitched shrieking.
To numb the misery I‘ve always turned my TV or radio on, in my studio. Talk shows.
So I have a diversified media input throughout the day and I believe this reflects in my work.
I strive to filter the provided data into an autonomous image.
I want my work to reflect what is happening around me, without judgement.
No more than a registration of phenomenon’s and facts.
Sometimes the images pass my mind’s eye briefly and I merely have to copy them, but I often tangle with it before I find the symbioses between image and concept.
When this is done, the work is ready, then I only have to make it.

I am not after the so highly valued "personal style".
In every separate project, I select the specific formula that best supports the expression of the subject in question.
Nevertheless my work, as a rule, does have a recognizable signature.
When something becomes a routine I loose interest and reach for new ways to keep the experiment going.
Parallel to this my heart goes out to the "métier", the timeless approach, l'art pour l'art.
In my studies I often use traditional techniques of drawing and aquarelle, solely for the pleasure I take in performing the craft.

www.pienhazenberg.nl

+31 (0)70 345 09 22

+31 (0)6 26 060 494